2009/Jun/06

คำเตือน * นี้คือการอัพไร้สาระ *

---------- 

Only Onyu น่าตาน่ารักจิ้มลิ้ม ~~

หลงแล้วหลงหลงรัก Only Onyu ~~

( บ้าไปแล้ว )

----------

โฮฮยอน โฮฮยอน ~~

ชเวมินโฮ .. คิมจงฮยอนอะใช่ตัวจริงหรือเปล่า ?

ถ้าไม่ใช่ กรุณาอย่าทำให้จิ้น~~ อิอิ

----------

 

~~ เลิฟอนยู ชอบแทมิน หลงบลิงบลิง ปลื้มชเว ปิ๊งคีย์คุน ~~

Comment

Comment:

Tweet